banner-mask facebook flag googleplus linkedin mapmarker recognition shield soccerfield su-icon twitter money calendar calendar user trophy

Dutch School of Pool

VAN
9 tot 100
Jaar

Introductie

DSoP heeft als primair doel om meer jeugd aan het poolbiljarten te krijgen. Waarom zouden meer kinderen moeten poolbiljarten, zal u misschien denken? Hieronder de voor mij belangrijkste redenen: * Stimulering bètavakken: er is in Nederland een groot tekort aan technisch geschoolde vakmensen. De basis voor techniek wordt gevormd door bètavakken zoals wiskunde en natuurkunde. Bij Dutch School of Pool wordt regelmatig gebruik gemaakt van fundamentele concepten uit de geometrie en mechanica om het gedrag van de ballen te voorspellen. Letterlijk op spelenderwijs wordt leerlingen deze technische kennis eigen, en leuker gemaakt. Als kinderen op jonge leeftijd deze techniek aanleren en toepassen is de kans groot dat de bètavakken op school interessanter en populairder worden. * Ontwikkeling van algemene competenties: zoals bij elke serieuze beoefening van een sport helpt ook poolbiljart met de ontwikkeling van vaardigheden als het richten van aandacht (focus), doorzettingsvermogen, probleemoplossend vermogen, zelfvertrouwen, doelgericht werken, reflectie op ontwikkeling en prestatie, presteren onder druk, aanpassingsvermogen, beslissingen nemen, procesgericht werken, plannen, grenzen stellen en bewaken, communiceren. Allemaal vaardigheden die onmisbaar zijn voor een succesvolle carrière in onze maatschappij. * Zoeken naar de nieuwe generatie poolbiljarttalenten. Een handjevol Nederlanders doet het goed in de wereldtop van het poolbiljart. Niels Feijen (43 jaar) is op dit moment de beste Nederlander en voormalig World Pool Master (2013, 2018), Wereldkampioen (2014 9-ball, 2008 14.1 ball) en meervoudig Europees kampioen. Andere Nederlanders die het op topniveau goed doen zijn Marc Bijsterbosch, Ivar Saris, Ivo Aarts, Tim de Ruyter, Nick van den Berg en Marco Teutser. De vijver voor potentiële opvolgers is echter erg klein. De Jong Oranje selectie bestaat op dit moment uit 6 leden en dat zijn ook meteen de meest talentvolle van het land. Met een afnemend aantal leden van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond ziet de toekomst van de poolbiljartsport er in Nederland niet erg rooskleurig uit. Om hier verandering in te brengen vinden we het belangrijk dat er meer jeugd gaat poolbiljarten.


Weekrooster

geen weekrooster gevonden

Agenda

geen activiteiten gevonden